Osoby sprawujące funkcje.

Dyrektor szkoły: mgr inż. Iwona Strojek

Z-ca dyrektora szkoły: mgr Mariusz Wołosz

Kierownik d/s praktyk: mgr Maria Jachyra

Kierownik warsztatu szkolnego: mgr Zofia Sudoł